Collecte voor de Diaconie

De laatste week van maand is de collecte bestemd voor de Diaconie. Diaconaat hoort bij de kern van het gemeente zijn van Jezus Christus. Wij delen binnen én ​buiten de gemeente uit van wat wij van God ontvangen hebben om onrecht, armoede en gebrokenheid te helpen herstellen. Dat kan door financiële steun, het geven van spullen, praktische hulp, het vinden van de juiste hulp, of door een luisterend oor, gesprek en gebed.

Dit bericht is geplaatst op 25-02-2023

Scan onderstaande QR-code met de camera-app van je telefoon of klik op de link om een gift te geven voor de Diaconie.

 

 

Klik hier om te geven voor de Diaconie.