Vacatures

Alweer bijna een maand geleden zijn we begonnen aan een nieuw jaar. Zo’n nieuw begin geeft hoop en verwachting voor een mooi en gezegend nieuwjaar. Ondertussen hebben we meegemaakt dat het leven kwetsbaar is en blijft. We hebben elkaar nodig en ook om tot steun te kunnen zijn. Wij wensen jullie daarom in dit nieuwe jaar Gods rust en vrede toe! Hij is en blijft onze rots, onze hoop en onze kracht! Laten we elkaar hiermee bemoedigen en blijven steunen.

Dit bericht is geplaatst op 09-02-2022

Met deze info-brief willen we graag het volgende onder jullie aandacht brengen. Helaas kon dit niet mondeling tijdens de geplande gemeentevergadering van afgelopen najaar, vandaar dat jullie deze mailing ontvangen. Sinds enige tijd staan er diverse vacatures open binnen CG de Wingerd. Je zou dit ook kunnen lezen als: er is ruimte om je aan te sluiten bij een werkgroep die jouw passie deelt en ten uitvoer brengt binnen onze gemeente. We willen graag toe naar een goede en evenwichtige taakverdeling en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden actief betrekken. 
Het zou fijn zijn wanneer (zodra het weer kan) binnen de huisgroep(bijeenkomst) hieraan ook aandacht wordt geschonken, zodat we elkaar hierin kunnen motiveren en enthousiasmeren. Het gaat hierbij om onderstaande vacatures:

 

Pastoraal team: 2 personen (m/v)
Mediateam: 1-2 personen (m/v)
Beeldteam: coördinator beeld (m/v)
Dienstleiders: 1-2 personen (m/v)
Muziekteams: zangleider, pianisten, gitaristen en slagwerker(s)


Daarnaast zijn er mensen nodig om het bestuur en team GL te versterken. Hierover zijn jullie al eerder geïnformeerd. Voor team GL zullen wij het initiatief nemen daarvoor nieuwe kandidaten te benaderen.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat jij passie hebt voor andere taken dan genoemd in bovenstaande lijst en je nog niet deelneemt aan een werkgroep. Schroom dan niet je te melden bij de betreffende werkgroepleider of bij ons. Doe dat ook als er volgens jou taken blijven liggen, waarvoor jij kansen ziet deze verder te ontplooien, samen met ons en andere Wingerdgangers.
Alvast bedankt voor je medewerking. We zijn benieuwd naar de reacties en hopen op een mooie en goede taakverdeling binnen CG de Wingerd . Samen mogen we hierin dienstbaar zijn en Gods naam bekend maken en verspreiden.

Met hartelijke groeten,
Team GL

Arie, Jos en Johnny