Bijbelstudie Zoeklicht

Stichting Het Zoeklicht (Doorn) organiseert een vijftal bijbelstudieavonden in het gebouw ‘De Meiberg’, Meiberg 23-1 te Aalten. De eerste avond is inmiddels geweest, maar je kunt nog steeds aansluiten bij de komende avonden.

Dit bericht is geplaatst op 02-02-2023

Wim Zwitser spreekt over het thema ‘De komst van Christus, gevolgen voor straks én nu’. Christus beloofde dat Hij spoedig terug zou komen. Inmiddels is dat zo’n 2000 jaar geleden. Leven christenen nog met de verwachting van Zijn komst? Belangrijk genoeg om er enkele avonden over na te denken.

Data en onderwerpen:
• dinsdag 17 januari - Het Vaderhuis.
• dinsdag 7 februari - Wijzen en dwazen, ponden en talenten
• dinsdag 28 februari - De rechterstoel van Christus
• dinsdag 21 maart - Het Messiaanse vrederijk
• dinsdag 11 april - Het nieuwe Jeruzalem

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. Consulenten van het Israël Producten Centrum (IPC) zijn aanwezig met producten uit Israël. Hartelijk welkom, de toegang is gratis.