Nieuwsbrief project Kerit Henk en Els

'Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie.' Jeremia 29:11 (BB)

Dit bericht is geplaatst op 06-12-2021

Er is een nieuwsbrief verschenen van Henk en Els.
Klik hier om de brief te lezen.