Gebedsbrief project Kerit Henk en Els september 2022

‘Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekend maken, die u niet weet.’ Jeremia 33:3

Dit bericht is geplaatst op 07-09-2022

Er is weer een gebedsbrief verschenen van Henk en Els.
Klik hier om de brief te lezen.