Bijbelstudie-avonden door Tonny Lievers

Omdat we merken dat er onder meerdere gemeenteleden verlangen is naar meer verdieping in de Bijbel, zullen er drie Bijbelstudie-avonden worden georganiseerd in oktober en november onder leiding van Tonny Lievers.

Dit bericht is geplaatst op 16-09-2022

Tijdens deze bijeenkomsten zullen we een aantal hoofdlijnen uit de Bijbel met elkaar bestuderen. Wat is Gods plan met deze wereld en hoe is Hij zijn weg daarin gegaan? Wie zijn wij in Zijn plan, wat is onze rol? Hoe moeten we de gebeurtenissen van deze tijd zien in het licht van Zijn plan? De onderwerpen per avond zijn:

Avond 1, donderdag 20 oktober: De 7 joodse feesten: aan de hand van deze feesten kunnen ook de tijden (tijdslijn) geduid worden. Wil je je alvast wat voorbereiden? Dan is Leviticus 23 een goede start.

Avond 2, donderdag 3 november: De 7 gelijkenissen van het Koninkrijk uit Mattheüs 13: aan de hand van deze gelijkenissen kunnen we leren hoe het Koninkrijk van God eruit ziet en welke kenmerken het heeft.

Avond 3, donderdag 17 november: De 7 brieven uit Openbaring 2 en 3 aan de 7 gemeenten in Klein-Asië. In deze brieven willen we profetische lessen ontdekken over de ontwikkelingsfasen van de Gemeente.

De avonden worden gehouden in het Wingerdgebouw in Westendorp, van 19:30 tot 21:30.

Dit zouden leerzame avonden kunnen zijn om individueel of samen met jouw huiskring aan deel te nemen. Geef je even op via onderstaande link. Doe dat voor 7 oktober.

Klik hier om je aan te melden

Iedereen van harte welkom.

Tonny Lievers, Han Stolk, Thijs Bulten en Arie van Andel