Informatie Dienst 5 november

Informatie over de dienst van aankomende zondag

Dit bericht is geplaatst op 03-11-2023

Zondag 5 november is iedereen weer welkom in het Borchuus voor de dienst.

Anneke Wattel zal spreken over het thema: 'Bestempeld voor God'

Efeziërs 1:13,14 ... in Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Als je Jezus als Heer aanvaardt, word je gestempeld met de Heilige Geest. Hij is zelf het stempel. Hoe ziet dat er in ons leven uit? Is dat stempel zichtbaar en waaraan dan? En wat voor invloed heeft dat op ons leven? Wat betekent dat stempel?

We hopen op weer een gezegende dienst en ontmoeting. Hopelijk tot dan!