Nieuws

Collecte voor de Diaconie

De laatste zondag van mei is de collecte bestemd voor de Diaconie. Diaconaat hoort bij de kern van het gemeente zijn van Jezus Christus. Wij delen binnen én ​buiten de gemeente uit van wat wij van God ontvangen hebben om onrecht, armoede en gebrokenheid te helpen herstellen. Dat kan door financiële steun, het geven van spullen, praktische hulp, het vinden van de juiste hulp, of door een luisterend oor, gesprek en gebed.

Nieuwsbrief Jorien april 2022

Twee maanden geleden veranderde voor veel mensen het leven van de ene op de andere dag. Als ik de beelden zie van de al twee maanden durende oorlog, springen de tranen in mijn ogen.

Wingerdkids sparen voor Oekraïne

Wat een mooi nieuws! De Wingerdkids zijn aan het sparen voor Kinderbijbels voor de kinderen in Oekraïne.

Gebedsbrief project Kerit Henk en Els maart 2022

‘Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken’, Exodus 33:15 Deze maand werden wij bepaald bij de bovenstaande tekst die we ook lazen op onzetrouwdag. De dag waarop we samen ‘op reis’ gingen.

Noodhulp Oekraïne - Help je mee?

Ook via Children's Care Oekraïne komt de noodhulp voor Oekraïne op gang. Jorien en Sanyi richten zich op dit moment op de Oekraïense bevolking die in Oekraïne zijn gebleven en voor wie het heel moeilijk is om nog aan eten e.d. te komen.

Nieuwsbrief Jan en Dickie

Na een langere periode van ‘radiostilte’ laten we hierbij graag weer van ons horen om jullie te vertellen hoe het met ons gaat. Want de stilte betekent niet dat wij stil hebben gezeten. We genieten volop van het leven voor zover onze gezondheid en het lijf ons dat toestaat. En dat is goed.

Vacatures

Alweer bijna een maand geleden zijn we begonnen aan een nieuw jaar. Zo’n nieuw begin geeft hoop en verwachting voor een mooi en gezegend nieuwjaar. Ondertussen hebben we meegemaakt dat het leven kwetsbaar is en blijft. We hebben elkaar nodig en ook om tot steun te kunnen zijn. Wij wensen jullie daarom in dit nieuwe jaar Gods rust en vrede toe! Hij is en blijft onze rots, onze hoop en onze kracht! Laten we elkaar hiermee bemoedigen en blijven steunen.
Naar het archief