Collectes

De eerste drie zondagen van elke maand wordt er tijdens de dienst gecollecteerd voor het levensonderhoud van verschillende zendelingen. Zij zijn vanuit Christengemeente de Wingerd werkzaam als zendeling in Nederland of in het buitenland. De overige zondagen wordt er gecollecteerd voor de Diaconie. Dit kan voor de Diaconie in het algemeen zijn maar regelmatig ondersteunen we ook een bepaald doel zoals de Voedselbak, Dorcas, Compassion etc.

Wil je een van deze doelen steunen via Christengemeente De Wingerd, dan kan dat door een bedrag over te maken op NL68 RABO 0313 9526 20 t.n.v. CG De Wingerd, vergeet daarbij niet de NAAM van de zendeling of DIACONIE te vermelden. Je kunt ook geven door hieronder op één van de links met meer informatie te klikken.

 

 

Het collectedoel voor deze week:

Collecte voor Mariëlle en Manu
Deze week is de collecte bestemd voor Mariëlle en Manu
Collecte voor Mariëlle en Manu
Deze week is de collecte bestemd voor Mariëlle en Manu