Collectes

We hebben verschillende doelen waarvoor we iedere week collecteren. De eerste collecte is iedere week bestemd voor een zendelingenpaar of voor de diaconie. De tweede collecte is altijd voor de Wingerd algemeen. Hiervoor kun je geven door een bedrag over te maken naar NL27 RABO 0364 8068 69 t.n.v. De Wingerd.

Klik hier om te geven voor één van onze zendelingen.

Klik hier om te geven voor de Diaconie.

Hieronder lees je meer over het actuele collectedoel:

Collecte voor de Diaconie

De laatste week van januari is de collecte bestemd voor de Diaconie. Diaconaat hoort bij de kern van het gemeente zijn van Jezus Christus. Wij delen binnen én ​buiten de gemeente uit van wat wij van God ontvangen hebben om onrecht, armoede en gebrokenheid te helpen herstellen. Dat kan door financiële steun, het geven van spullen, praktische hulp, het vinden van de juiste hulp, of door een luisterend oor, gesprek en gebed.

Collecte voor Jorien en Sayi Fodor

De eerste vier zondagen van januari is de collecte bestemd voor Jorien en Sanyi Fodor. Zij wonen en werken in Oekraïne onder de allerarmsten.

Collecte voor Jorien en Sayi Fodor

De eerste vier zondagen van januari is de collecte bestemd voor Jorien en Sanyi Fodor. Zij wonen en werken in Oekraïne onder de allerarmsten.

Collecte voor Jorien en Sayi Fodor

De eerste vier zondagen van januari is de collecte bestemd voor Jorien en Sanyi Fodor. Zij wonen en werken in Oekraïne onder de allerarmsten.