Collectes

We hebben verschillende doelen waarvoor we iedere week collecteren. De eerste collecte is iedere week bestemd voor een zendelingenpaar of voor de diaconie. De tweede collecte is altijd voor de Wingerd algemeen. Hiervoor kun je geven door een bedrag over te maken naar NL27 RABO 0364 8068 69 t.n.v. De Wingerd.

Klik hier om te geven voor één van onze zendelingen.

Klik hier om te geven voor de Diaconie.

Hieronder lees je meer over het actuele collectedoel: