Collectes

We hebben verschillende doelen waarvoor we iedere week collecteren. De eerste collecte is iedere week bestemd voor een zendelingenpaar of voor de diaconie. De tweede collecte is altijd voor de Wingerd algemeen. Hiervoor kun je geven door een bedrag over te maken naar NL27 RABO 0364 8068 69 t.n.v. De Wingerd.

 

Hieronder lees je meer over het actuele collectedoel:

Collecte voor Jorien en Sanyi!

De eerste drie zondagen van juni is de collecte bestemd voor Jorien en Sanyi Fodor. Zij wonen en werken in Oekraïne onder de allerarmsten.