Geschiedenis

Ontstaansgeschiedenis van onze gemeente.

Gesprekje uit de 19e eeuw:

'Heb je het al gehoor? Er is een nieuwe kerk in Westendorp.'
'Waar dan?'
'Bij Westerveld op de Vrieze.'
'En wie is de dominee?'
'Die hebben ze niet, dat doet de boer zelf.'
 

 

Zo ging in de omgeving het gerucht over het ontstaan van de Vergadering in Westendorp, ergens tussen 1890 en 1900. Het begin ligt bij Willem Westerveld, op 17 februari 1852 geboren in Gaanderen. Hij trouwde met Hendrika Berendina Vriezen en kwam toen te wonen op haar boerderij in Westendorp (de Oude Vrieze). In 1886 overleed Hendrika, waarbij ze haar man en 4 kleine kinderen achterliet.
Willem was opgevoed in een positief christelijk gezin en stond zelf ook zo in het leven. Hij werd lid van de Hervormde Kerk in Varsseveld, maar bezocht ook de NH-kerk in Silvolde waar de dominee minder modern was. Door het overlijden van zijn vrouw kwam hij in een geloofscrisis terecht. Daarom ging hij evangelisatiebijeenkomsten in Sinderen bezoeken. Die werden daar gehouden door de broeders van de Vergadering uit Dinxperlo. Zo kwam Willem in contact met het gedachtegoed van de Vergadering van Gelovigen. Al snel begon hij op zijn eigen boerderij evangelisatiebijeenkomsten te houden, waar veel belangstelling voor was. Er kwamen soms wel honderd mensen luisteren. Ook begon hij met het houden van zondagsschool voor kinderen. Dit heeft mede geleid tot het oprichten van de christelijke school in Westendorp in 1914.

Willem kreeg in Westendorp medestanders en men begon met het houden van samenkomsten. Aanvankelijk vond dit plaats bij de familie Dierssen, maar al snel was het daar te klein en ging men naar de boerderij van Willem Westerveld. In 1909 brandde de boerderij af. De familie Westerveld (Willem was inmiddels hertrouwd) liet bij de herbouw een speciale zaal bouwen waar de diensten gehouden konden worden. Naast de familie Westerveld waren er nog twee grote (boeren)families die betrokken waren bij het begin van de Vergadering in Westendorp, en wel de families Slöetjes en Lieftink. Heel lang heeft de Vergadering een sterk agrarisch karakter gehad.

Door de groei van het aantal bezoekers moest in de jaren zestig een nieuw onderkomen gezocht worden. In de kom van Westendorp kon men een stuk bouwgrond kopen van de familie Houwers. Hierop is het huidige kerkgebouw gebouwd in 1966, destijds 'Het Lokaal' genoemd.

 

Het Lokaal - 1966

Het Lokaal - 1966

Het was veelzeggend voor de betrokkenheid van de leden dat het gebouw geheel gefinancierd kon worden uit de giften van de leden en dat bijna iedereen bij de bouw geholpen heeft. Lange tijd hoefde er niet meer te worden gebouwd, het ledental bleef stabiel.
In 2004 echter, is er een nieuwe entree gebouwd met een nieuwe keuken, toiletgroep en een bijzaaltje. En men vond dat het lokaal een naam moest hebben, De Wingerd. De gemeente heet vanaf die tijd ook geen Vergadering Westendorp meer, maar Christengemeente De Wingerd.

Zoals hiervoor al duidelijk is geworden vindt Christengemeente De Wingerd haar wortels in de Vergadering van Gelovigen of, zoals het indertijd werd genoemd, de Broederbeweging. Vanuit Duitsland is het gedachtegoed via Dinxperlo en Winterswijk ook in Westendorp gekiemd. Jarenlang zijn de Vergaderingen in Nederland, en ver daarbuiten, vrijwel identiek geweest waar het gaat om de inrichting van de diensten. Dit is opmerkelijk omdat er geen overkoepelend orgaan is als een synode of iets dergelijks. Vanaf het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw is er echter een kentering gekomen. De eenvormigheid van de Vergaderingen werd minder, elke gemeente kreeg meer en meer haar eigen kleur en zocht daar ook naar. Dat gold ook voor Christengemeente De Wingerd, die in tien jaar een heuse metamorfose heeft ondergaan. Lange tijd werden er door de Vergaderingen weinig contacten onderhouden met christelijke gemeentes van een andere signatuur. Ook dat is veranderd, de laatste jaren wordt hier door De Wingerd juist bewust naar gezocht.

 

De Wingerd - 2004

 

 


 

De Wingerd - 2004

De gemeente bleef groeien en daarom is er gezocht naar passende ruimte om de gemeente te kunnen herbergen. Deze ruimte werd gevonden in het Borchuus in Varsseveld. Sinds juni 2011 worden hier de zondagse diensten gehouden. Er is nu weer ruimte voor de groei die de gemeente de afgelopen jaren gestaag heeft doorgemaakt.
Ook biedt Het Borchuus meer mogelijkheden om op eigentijdse wijze mensen te interesseren om te leven voor Christus tot eer van God en tot zegen van elkaar. De Wingerd hoopt op deze nieuwe locatie nog meer mensen te ontmoeten, te vertellen over de Bijbelse boodschap en een gastvrije gemeente te zijn.
Voor de doordeweekse activiteiten blijft De Wingerd gebruik maken van het eigen gebouw in Westendorp.

 

Borchuus - 2011

 

 

 Het Borchuus - 2011