Henk en Els Langeveld

Henk en Els Langeveld

Zendeling kun je ook dicht bij huis zijn. Zo hebben Henk & Els dit meer dan 35 jaar mogen ervaren. Het was voor hen een voorrecht om voor de Heer werkzaam te zijn als beheerdersechtpaar op het terrein van Stichting Oase in de bossen van de Slangenburg.

Doordat Henk de gepensioneerde leeftijd heeft bereikt zijn zij vanaf 1 juni 2023 niet meer verantwoordelijk voor de beheerderstaken, maar blijven zij wel bidden voor het prachtige werk dat op het terrein van Stichting Oase te Doetinchem mag plaats vinden. Op dit terrein zijn als hoofdactiviteit de zomer jeugdkampen (zie: www.oasekampen.nl). Gedurende de rest van het jaar maken wekelijks (jeugd)groepen gebruik van de groepsaccommodatie.

Henk & Els blijven op gepaste afstand betrokken bij dit werk, waarbij Henk zich blijft inzetten als buschauffeur op een Amerikaanse Oldtimer Schoolbus voor maar liefst 44 passagiers.

Ook blijven ze inhoud geven aan hun roeping onder de vlag van Project Kerit door in Nederland de contacten te onderhouden met de Christelijke kampaanbieders. Namens CCI-NL (www.cci-Nederland.nl) nodigen zij jaarlijks de Christelijke Kampaanbieders uit voor een bemoedigende ontmoeting, gezamenlijk gebed en toerusting. Graag leven zij met deze organisaties mee middels een bezoekje of persoonlijk gesprek.

Op deze wijze willen ze de naam KERIT met enthousiasme waar maken. Kerit staat namelijk voor:

· Kadervorming & Kinderwerk
· Evangelisatie
· Rust & Recreatie|
· Inspiratie|
· Training & Toerusting

Zij hebben hiervoor in 2016 hun logo ontworpen, vraag hen maar eens naar het ontstaan hiervan.

Giften zijn welkom op bank nr. NL 88 INGB 0004 2687 64 (geen ANBI) van H. Langeveld o.v.v. Project Kerit  of op bank nr. NL 48 INGB 0003 3992 00 (ANBI) van Stichting Nehemia, o.v.v. Jeugdwerk Oost-Nederland

Nieuwsbrief

Gebedsbrief