Onze identiteit

Jezus Christus centraal,
tot eer van God de Vader,
in de kracht van de Heilige Geest!

Christengemeente De Wingerd (CGdeWingerd) in Varsseveld is een gemeenschap van mensen die Jezus als Heer willen eren en volgen. Wij verlangen ernaar om in alle aspecten van het leven Christus Jezus zichtbaar te maken. In de relatie met God, elkaar en de wereld laten we ons leiden door de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God, en door de kracht van de Heilige Geest, daarbij vertrouwend op Gods onmisbare genade. CGdeWingerd wil ruimte bieden aan verscheidenheid van opvattingen, binnen de verbondenheid als gezin van God. CGdeWingerd is onderdeel van de wereldwijde kerk van God. Als plaatselijke gemeente zetten we onze gaven en talenten in om een levende, actieve en relevante kerk te zijn.

Dit is wat wij willen zijn:

  • een aanbiddende gemeente, die God de Vader en de Heer Jezus eert en looft.
  • een opbouwende gemeente, die jong en oud versterkt en aanmoedigt meer op Jezus te lijken.
  • een betekenisvolle gemeente, tot zegen van de mensen om ons heen.