Diaconie en pastoraat

Onze visie op diaconie en pastoraat

CGdeWingerd heeft als gemeente van God oog voor de noden van medemensen en geloofsgenoten en wil daarin voorzien. Dit dienstbetoon krijgt vorm en inhoud binnen de diaconie en het pastoraat van de gemeente. Het aanspreekpunt hiervoor is het Geestelijk Leiderschapsteam (GL). Contactpersoon is Jos Verleg. 

Diaconie
Diaconie richt zich op het bieden van praktische hulp en middelen om onrecht en armoede te lenigen. Te denken is aan financiële adviezen, materiële ondersteuning in noodsituaties, voedselhulp en praktische raadgeving. In sommige gevallen zal worden verwezen naar maatschappelijke instanties.
Het is ons verlangen om daarmee de liefde van Christus zichtbaar te maken. Dit betekent onder meer:
‘de armen gedenken’ Gal. 2:10
‘vreemdelingen opnemen’ Mat. 25:31-46
‘wonden verbinden’ Luc. 10:34

Wil jij het werk van de diaconie ondersteunen? Klik dan hier om een gift te geven.

Pastoraat 
Pastoraat richt zich op het geestelijk welzijn van medemensen en geloofsgenoten. Dit aspect van gemeentezijn krijgt vorm in onder andere gesprekken op huiskringen en bij ontmoetingen tijdens samenkomsten. Ook kan iedereen elke zondag voor zich laten bidden (ministry-gebed). Daarnaast is het te allen tijde mogelijk om bij het GL gebed of bijstand te vragen voor persoonlijke noden. Afhankelijk van de aard van de zaak kan het GL ook een beroep doen op andere gemeenteleden of externe deskundigen.
De doelstelling is om tot vergeving, heling, rechtvaardiging en verzoening te komen. Dit betekent onder meer:
‘zielsverhalen delen’ Luc. 24:13-35
‘een broeder of zuster terugwinnen’ Mat. 18:16
‘voor elkaar bidden en genezing ontvangen’ Jak. 5:16