Deelname aan een huiskring hoort erbij in onze gemeente. Ze vormen een plek waar je elkaar echt kunt ontmoeten en beter kunt leren kennen. Waar je elkaar kunt ondersteunen, stimuleren en activeren.

De huiskring is er ook voor kleine dingen als een kaart voor een verjaardag, samen iets leuks doen en vooral ook gezellig bij elkaar kunnen en mogen komen.

Meer weten? Suggesties? Of overleggen in welke kring jij past?

De 7 pijlers voor huiskringen:

1. Bidden
2. Bijbel
3. Evangeliseren
4. Discipelschap
5. Pastoraat
6. Nabespreking diensten
7. Samen gemeente zijn

Lees voor meer info de Visie op Huiskringen.

De indeling van de huiskringen, wie bezoekt welke kring, vind je in het menu Leden.

Het team dat de huiskringen coördineert bestaat uit:
Erik & Marianne Lammers
Arie & Woutéra van Andel