ANBI

Algemene gegevens

De Wingerd
Boesvelderdijk 19a
7054 BE Westendorp
info@cgdewingerd.nl
RSIN-nummer: 8164 36 071
KvK-nummer: 40120322


Doelstelling De Wingerd

Beleidsplan

Ze tracht haar doel te bereiken door de geloofsgemeenschap De Wingerd in staat te stellen tot:

 1. het houden van samenkomsten waarin:
  – Gods Naam wordt grootgemaakt;
  – het Woord van God wordt verkondigd;
  – God wordt gezocht, onder andere door gebed;
  – gemeenteleden elkaar bemoedigen en opbouwen;
 2. prediking van het evangelie;
 3. het organiseren van jeugd- en kinderwerk;
 4. het houden van huiskringen;
 5. het houden van gebedskringen;
 6. het geven van bijbelstudie;
 7. het verlenen van pastorale en praktische zorg;
 8. alle andere wettige activiteiten die het doel dienen.


Beloningsbeleid

Er zijn bij vereniging De Wingerd geen personen die voor werkzaamheden betaling ontvangen.
Persoonlijke ondersteuning in de vorm van giften geeft geen enkele verplichting tot het verrichten van arbeid voor de vereniging.


Activiteiten

Elke zondag een samenkomst in het Borchuus in Varsseveld, met daaraan gekoppeld speciale diensten voor de kinderen en een crèche voor de jongsten.
Elke 2 weken een samenkomst door de week, van 9 verschillende huiskringen.
Elke 2 weken een samenkomst van een tiener- en een jeugdgroep op zondagavond.
Het oefenen van de diverse muziekteams als voorbereiding op de zondagse samenkomst.
Het onderhouden van een eigen gebouw voor activiteiten anders dan op zondagmorgen.


Financiële verantwoording 2023
 

Klik hier voor het inzien van de verantwoording

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht