De nieuwe mens, vind rust, troost en kracht in God

De nieuwe mens, vind rust, troost en kracht in God
Datum11-10-2020
SprekerJan Simmering
Preek downloaden
Vragen voor de huiskring:
  1. Wat betekent het voor jou dat je ‘volmaakt’ bent voor God de Vader? (In Christus)
  2. Wat is de functie van de Heilige Geest in de nieuwe mens?
  3. Kan ik alles wat mij overkomt: ziekte, tegenslag, teleurstelling, overlijden van iemand, ongelukken, kwaadsprekerij van een ander over jou, zien als de wil van God de Vader? Geef aan waarom niet of waarom wel.
    (Heer Jezus: niet mijn wil, maar uw wil! Denk aan o.a. Job, David, Daniel, Esther, Petrus, Paulus)
Terug