Ons doel

Kinderen in aanraking brengen met Gods Liefde en hen laten zien wat de meerwaarde is van een leven met Hem.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in de kerk en elkaar en volwassenen kunnen stimuleren en motiveren.

Vanuit deze gedachte verzorgt een enthousiast team van kinderwerkers iedere zondag een leuk programma voor de kinderen van 0 tot 12 jaar.
Met gezinsdiensten en jeugddiensten kan het programma voor de kinderen vervallen. Dit staat dan aangegeven in de agenda op de Wingerdinfo van die zondag.

Tijdens de zomervakantie is er geen club voor de kinderen van de basisschool. Op de eerstvolgende zondag na de startzondag beginnen we weer.

Aanvangstijden en ophalen

Jona (0 t/m 3 jaar):
Kinderen brengen voor de dienst en ophalen onder het slotlied.

Esther en Petrus (groep 1 t/m 8):
We vinden het belangrijk om de dienst samen met de kinderen te beginnen (uitgezonderd Jona). Na ongeveer 10 minuten verlaten de kinderen en hun de leiding de samenkomst. Ze komen onder het slotlied weer terug.

Heeft u een vraag voor de kinderwerkers? Zij helpen u graag verder!

Groep Jona

Leeftijd: 0 t/m 3 jaar

Jona betekent: geschenk van God.
Zo zien we onze kinderen, als geschenken die we van de Heer ontvangen hebben.

Groep Esther

Leeftijd: groep 1 t/m 5 basisschool

Esther betekent: ster en stralend
Zo willen wij sterretjes zijn, die stralen van de liefde van de Heer Jezus.

Groep Petrus

Leeftijd: groep 6, 7 en 8 basisschool

Petrus betekent: rots.
Wij zijn sterk en machtig, omdat wij bouwen op onze rots: Jezus.