Zomeractiviteiten in juli en augustus

Enkele weken geleden zijn er door het bestuur een aantal gemeenteleden gevraagd om alvast na te denken over het weer opstarten van de zondagse diensten. In de maanden juli en augustus zullen er nog geen diensten gehouden worden, maar is er wel een activiteitenprogramma bedacht door deze commissie. Zolang het weer het toelaat, zullen er op de zondagmiddagen diverse activiteiten georganiseerd worden.
Omdat we te maken hebben met wet en regelgeving rondom samenkomsten, zullen al deze activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is, dat er twee belangrijke elementen van het gemeente zijn centraal zullen staan, namelijk de ontmoeting en de lofprijzing.
Het programma is divers en voor ‘ieder wat wils’ samengesteld. Wij begrijpen dat dit misschien een andere invulling is van de zondag dan we normaal gesproken gewend zijn. Maar wij zijn van mening dat deze bijzondere tijd mogelijk ook nieuwe wegen opent, waarop wij samen gemeente kunnen zijn en geïnspireerd kunnen worden. Zodat we daarmee ook een getuigenis kunnen zijn naar de samenleving en onze eigen leefomgeving.

Het programma voor de zomeractiviteiten ziet er als volgt uit:
Klik op de activiteit voor meer informatie.

Zondag 30 augustus - Openlucht Sing In en Ontmoeting

Als afsluiting van dit zomerprogramma komen we nog een keer samen in de open lucht om God te danken en te prijzen en deze periode waardig af te sluiten. We kunnen nog een keer naar hartelust onze stem verheffen en daarna opgewekt naar huis gaan.

Klik hier voor meer informatie.

Deze commissie hoopt met dit programma weer een eerste aanzet te geven tot ‘normalisatie’ van de zondagse invulling. Wij staan altijd open voor suggesties en/of ideeën. Wij bidden en hopen dat we op deze wijze weer een nieuwe impuls mogen geven aan het gemeente zijn in deze tijd en op eigen wijze ons geloof en vertrouwen in Zijn schepping kleur mogen geven.

Namens de commissie:

Marleen Smits, combo’s
Barend en Andrea Westerveld, kosters en jeugdwerk
Leo de Ruiter, contact Borchuus
Peter van de Wardt, dienstleiders
Annet Groeneveld, mediateam en kandidaat geestelijk leiderschap
Jos Verleg, kandidaat geestelijk leiderschap
Woutéra van Andel en Rudi Groeneveld, bestuur

Spelregels:

  • Vooraf aanmelden is verplicht. Indien ‘vergeten’ dan kan dit ook op locatie.
  • We houden ons aan de regels opgesteld door het RIVM en de overheid. Heb je klachten, dan blijf je thuis!
  • Kom zoveel, indien mogelijk, met de fiets. Dit voorkomt parkeerdruk, – overlast.
  • Iedereen zorgt voor eigen catering. Wel zal per activiteit bekeken worden of er iets extra’s mogelijk is. (dit kan bijv. zijn soep, snack, ijsje, snoep etc.)
  • Bij slecht weer is er géén alternatief (binnenlocatie). De organisatie zal tijdig melden wanneer een activiteit niet door gaat.
  • De activiteiten zijn in eerste instantie bedoeld voor Wingerdgangers, maar iedereen is vrij om gasten uit te nodigen. Ook zij dienen zich natuurlijk van te voren aan te melden.